ข้อเสนอโครงงานวิชา คอมพิวเตอร์

ชื่อโครงงาน
ข้าวเกรียบปากหม้อ

ทีมพัฒนา
กลุ่ม ขนมไทย

สมาชิกกลุ่ม
นาย จาตุรนต์ คำราชา เลขที่ 10
นางสาวพิชยา หมื่นหน่อ เลขที่ 40
นางสาวสุริยาภรณ์ อนุรส เลขที่ 28
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

อาจารย์ที่ปรึกษา
ครูอริสรา สะสม

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันนี้ยุวชนรุ่นหลังเริ่มที่จะลืมเลือนขนมไทยโบราณ อาทิเช่นข้าวเกรียบปากหม้อ เริ่มหันไปบริโภคอาหารหรือขนมตามค่านิยมของชาวต่างชาติ ในฐานที่ทางกลุ่มขนมไทยซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของขนมไทยโบราณ และต้องการสืบสานต่อไป จึงได้จัดทำเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมการทำขนมไทยโบราณ นั่นก็คือ ข้าวเกรียบปากหม้อ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดทำวีดีทัศน์สำหรับเผยแพร่การทำข้าวเกรียบปากหม้อ
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยโบราณ นั่นก็คือ ข้าวเกรียบปากหม้อ ให้ลูกหลานในภายภาคหน้า

เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
เป้าหมายจะเน้นที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคคลที่สนใจในการทำขนมไทยโบราณ นั่นก็คือ ข้าวเกรียบปากหม้อสำหรับโครงงานของกลุ่มขนมไทย จะมีการรวบรวมวิธีการทำข้าวเกรียบปากหม้อโดยมีการนำเสนอในรูปแบบของข้อความ และวีดีทัศน์

รายละเอียดของการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรมในการพัฒนางานในครั้งนี้คือ
1. http://www.wordpress.com
2. http://www.youtube.com
3. http://www.flick.com
เป็นสื่อในการเผยแพร่โครงงาน ข้าวเกรียบปากหม้อ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
– เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการจัดทำเป็นโครงงานเพื่อเผยแพร่
– เลือกเป้าหมายที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล
– ค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อเรื่องของโครงงานที่เลือกไว้
– เลือกข้อมูลที่หามาได้เพื่อเตรียมเผยแพร่สู่ เว็บไซต์
– จัดเรียบเรียงข้อมูลที่ค้นคว้าและถ่ายทำวีดีทัศน์
– สมัครเว็บไซด์ 3 เว็บไซต์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
– นำข้อมูลที่หามาได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์

ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน งานที่ทำ หมายเหตุ
วันที่ 1 พ.ย. 2553 สมัครเว็บไซต์ 3 เว็บไซต์
วันที่ 7 ธ.ค. 2553 ค้นคว้าข้อมูล และเรียบเรียงข้อมูล
วันที่ 8 ธ.ค. 2553 เผยแพร่ วิธีการทำขนมบัวลอย ลงใน http://www.jaturoza.wordpress.com
วันที่ 9 ธ.ค. 2553 ถ่ายทำวีดีทัศน์การทำ ข้าวเกรียบปากหม้อ
วันที่ 15 ธ.ค.2553 เผยแพร่วีดิทัศน์สู่1. http://www.wordpress.com
2. http://www.youtube.com
3. http://www.flick.com

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
– ได้อนุรักษ์วิธีการทำขนมโบราณ นั่นก็คือ ข้าวเกรียบปากหม้อให้แก่คนรุ่นหลัง
– เป็นการแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของขนมไทยโบราณ นั่นก็คือ ข้าวเกรียบปากหม้อ
– เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลที่สนใจหรือต้องการทำขนมไทยโบราณ นั่นก็คือ ข้าวเกรียบปากหม้อ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: