ข้อเสนอโครงงาน คอมพิวเตอร์

โครงงาน

ข้าวเกรียบปากหม้อ


ทีมพัฒนา

กลุ่ม ขนมไทย


สมาชิกในกลุ่ม

1. นายจาตุรนต์  คำราชา  เลขที่  10

2. นางสาว  สุริยาภรณ์   อนุรส  เลขที่   28

3.นางสาว พิชยา  หมื่นหน่อ  เลขที่   40


อาจารย์ที่ปรึกษา

ครู อริสรา สะสม


หลักการและเหตุ

ปัจจุบันนี้เยาวชนรุ่นหลัง เริ่มที่จะลืมเลือนขนมไทยโบราณ  เริ่มหันไปบริโภคขนมตามค่านิยมของชาวต่างชาติ ในฐานที่ทางกลุ่มขนมไทยซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของขนมไทยโบราณ และต้องการสืบสานต่อไป จึงได้จัดทำเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมการทำขนมไทยโบราณ นั่นก็คือข้าวเกรียบปาหหม้อ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดทำวีดีทัศน์ สำหรับเผยแพร่การทำข้าวเกรียบปากหม้อ
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยโบราณ นั่นก็คือ ข้าวเกรียบปากหม้อให้ลูกหลานในภายภาคหน้า


เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
เป้าหมายจะเน้นที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่น ใหม่และบุคคลที่สนใจในการทำขนมไทยโบราณ นั่นก็คือข้าวเกรียบปากหม้อ สำหรับโครงงานของกลุ่มขนมไทย จะมีการรวบรวมวิธีการทำข้าวเกรียบปากหม้อโดยมีการนำเสนอในรูปแบบของข้อความ และวีดีทัศน์


รายละเอียดของการพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส ร้าง งานหรือนวัตกรรมในการพัฒนางานในครั้งนี้คือ

1. www.wordpress.com

2. www.youtube.com

3. www.flick.com

เป็น สื่อในการเผยแพร่โครงงาน ข้าวเกรียบปากหม้อ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
– เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการจัดทำเป็นโครงงานเพื่อเผยแพร่
– เลือกเป้าหมายที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล
– ค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อเรื่องของโครงงานที่เลือกไว้
– เลือกข้อมูลที่หามาได้เพื่อเตรียมเผยแพร่สู่ เว็บไซต์

– จัดเรียบเรียงข้อมูลที่ค้นคว้าและถ่ายทำวีดีทัศน์
– สมัครเว็บไซด์ 3 เว็บไซต์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
– นำข้อมูลที่หามาได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์

ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

งานที่ทำ

หมายเหตุ

วันที่   1    พ.ย. 2553

สมัครเว็บไซต์ 3 เว็บไซต์

วันที่   7    ธ.ค. 2553

ค้นคว้าข้อมูล และเรียบเรียงข้อมูล

วันที่   8  ธ.ค. 2553

เผยแพร่ วิธีการทำขนมบัวลอย ลงใน www.pimpagan18.wordpress.com

วันที่  9  ธ.ค. 2553

ถ่ายทำวีดีทัศน์การทำขนมบัวลอย

วันที่ 15 ธ.ค.2553

เผยแพร่วีดิทัศน์สู่1. www.wordpress.com

2. www.youtube.com

3. www.flick.com

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
– ได้อนุรักษ์วิธีการทำข้าวเกรียบปากหม้อให้แก่คนรุ่นหลัง

– เป็นการแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของขนมไทย นั่นก็คือ ข้าวเกรียบปากหม้อ

– เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลที่สนใจหรือต้องการทำขนมไทย ข้าวเกรียบปากหม้อ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: